Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Matematyki i Informatyki

Czytaj Szekspira - i ucz się dowodzenia twierdzeń

W podstawie programowej z matematyki dla IV etapu edukacyjnego czytamy: „Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków” (w podstawowym zakresie kształcenia), zaś: „ Uczeń tworzy łańcuch argumentów i uzasadnia jego poprawność” (w rozszerzonym zakresie kształcenia).
Tymczasem wśród treści nauczania nie została ujęta logika, zaś w innych działach nauczanej w szkole matematyki też zbyt wielu okazji do samodzielnego „tworzenia łańcucha argumentów” przez ucznia nie ma.
Być może będzie niespodzianką dla niektórych odbiorców, że literatura zawiera wiele przykładów prowadzenia ścisłych rozumowań matematycznych, a ponieważ każda okazja jest dobra, aby nauczyć się pożytecznych rzeczy, proponuję analizę kilku klasycznych dzieł literackich pod kątem wykorzystania w nich logiki matematycznej.

Termin16.05.2013 09:30 (45 minut), Plac Uniwersytecki 1, sala 46
Rodzajprezentacja multimedialna
Odbiorcauczniowie szkół ponadgimnazjalnych
limit uczestników: 50, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr Anna Rybak
Osoba odpowiedzialnadr Anna Rybak
e-mail: aniar@klub.chip.pl, telefon: 603100306

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl