Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją

Pokaz filmu: ”Tydzień z dobrym klimatem”

Celem pokazu filmowego jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym. Po filmie przewidziana jest dyskusja o możliwościach zastosowania tych rozwiązań w gminach województwa podlaskiego.

Termin14.05.2013 09:00 (60 minut), Kleosin, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Tarasiuka 2
Rodzajpokaz
Odbiorcaosoby dorosłe
limit uczestników: 30, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr inż. Joanna Godlewska
Osoba odpowiedzialnadr inż. Joanna Godlewska
e-mail: j.godlewska@pb.edu.pl, telefon: 085/746 98 57

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl