Wyszukaj:

Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii

„Bakterie wokół nas”

Zapoznanie uczestników z organizacją i pracą w laboratorium biologicznym, toksykologicznym, biochemicznym itp. Zasady mikroskopowania i przygotowywania preparatów mikroskopowych. Pokaz hodowli bakterii na różnych podłożach mikrobiologicznych. Prezentacja slajdów dotyczących niebezpiecznych, chorobotwórczych drobnoustrojów w żywności.

Termin14.05.2013 11:00 (60 minut), ul. Wiejska 45 E sala 52
Rodzajdoświadczenie
Odbiorcauczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, średnich
limit uczestników: 15, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaDr Marzena Matejczyk
Osoba odpowiedzialnaDr Marzena Matejczyk - adiunkt
e-mail: m.matejczyk@pb.edu.pl, telefon: 85 746 9562

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl