Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska

"Quiz ekologiczny"

Przeprowadzenie quizu ekologicznego dotyczącego problematyki ochrony środowiska. Celem quizu jest propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego, zachęcanie do zdobywania wiedzy ekologicznej jak również rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i stosowanie ich w życiu codziennym.
Quiz opiera się na uzupełnieniu kart z pytaniami konkursowymi. Wśród kart z największą liczbą punktów będą rozlosowane nagrody.

Termin14.05.2013 12:00 (60 minut), ul. Wiejska 45 E sala 134 WB
Rodzajkonkurs
Odbiorcauczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, średnich
limit uczestników: 40, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaDr inż. Maria Walery
Osoba odpowiedzialnadr inż. Maria Walery - adiunkt
e-mail: m.walery@pb.edu.pl, telefon: 85 746 96 49

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl