Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

"Jak się czuje rzeka w mieście?"

Zajęcia terenowe z hydrologii i ochrony środowiska. Celem imprezy jest zapoznanie uczniów z prostymi metodami oceny stanu chemicznego rzeki. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego wykonania prostych pomiarów hydrologicznych oraz kilku wybranych pomiarów parametrów fizyczno-chemicznych wody przy wykorzystaniu urządzeń do analityki mobilnej. Ostatecznym efektem będzie ocena stanu rzeki na tle wyników notowanych w innych rzekach Polski.

Termin15.05.2013 10:00 (120 minut), Białystok, ul. Miłosza, ok. mostka na rzece Białej
Rodzajzajęcia terenowe
Odbiorcauczniowie 5-6 klas szkół podstawowych lub uczniowie gimnazjów
limit uczestników: 20, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr Piotr Kondratiuk
Osoba odpowiedzialnadr Piotr Kondratiuk - adiunkt
e-mail: p.kondratiuk@pb.edu.pl, telefon: 85-746-96-54

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl