Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

"Bio-geocaching – terenowa gra miejska"

Terenowa gra miejska z wykorzystaniem odbiorników GPS. Cel: popularyzacja wiedzy nt. bioróżnorodności aglomeracji białostockiej i problemów związanych z ochroną środowiska na terenach miejskich. Proponowana wieloetapowa gra (typu multi-cache) będzie polegała na odnalezieniu przez uczestników na terenie miasta tzw. skrzynek zlokalizowanych w miejscach o wysokiej bioróżnorodności lub w miejscach występowania różnego typu zagrożeń i problemów środowiskowych. Uczestnicy, którzy najszybciej dotrą do wszystkich punktów terenowych otrzymają upominki.

Termin15.05.2013 12:00 (5 godzin), rozpoczęcie ul. Wiejska 45 E przy wejściu do budynku
Rodzajzajęcia terenowe
Odbiorcauczniowie szkół średnich
limit uczestników: bez limitu, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr Dan Wołkowycki
Osoba odpowiedzialnadr Dan Wołkowycki - adiunkt
e-mail: d.wolkowycki@pb.edu.pl, telefon: 85 746 9658

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl