Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Mechaniki Konstrukcji, Pracownia diagnostyki in-situ pomiarów eksploatacyjnych budynków

"Jakie drgania generujesz?"

Prezentacja ma na celu zapoznanie uczestników Festiwalu Nauki i Sztuki PB z zaawansowaną aparaturą pomiarową będącą na wyposażeniu Pracowni diagnostyki in-situ pomiarów eksploatacyjnych budynków Katedry Mechaniki Konstrukcji Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska wykorzystywaną przez pracowników Katedry oraz studentów WBiIŚ do realizacji dynamicznych pomiarów terenowych mających na celu diagnostykę dynamiczną obiektów budowlanych, a w szczególności ocenę wpływu drgań propagowanych drogą gruntową na budynki i ich użytkowników.

Termin14.05.2013 11:00 (60 minut), Wiejska 45E, sala 222
Rodzajpokaz
Odbiorcauczniowie szkół średnich
limit uczestników: 10, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr inż. Krzysztof Czech
Osoba odpowiedzialnadr inż. Krzysztof Czech - adiunkt
e-mail: k.czech@kmb.pb.edu.pl, telefon: 85 746 95 86
Informacje dodatkowewymagane potwierdzenie telefoniczne lub e-mailowe do 10.05.2013r

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl