Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Katedra Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa

"DBAJMY O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM ŻYJEMY"

Impreza będzie miała charakter warsztatów. Uczestnicy będą brać aktywny udział w spotkaniu. W ramach warsztatów młodzież będzie mogła przekonać się o poziomie swojej wiedzy o ochronie przyrody i środowiska, a jednocześnie pogłębić ją zwłaszcza z uwagi na problemy regionu, ale także i kraju.

Termin14.05.2013 11:00 (1,5 godz.), ul. Wiejska 45E Sala 130B lub 204B
Rodzajwarsztat
OdbiorcaUczniowie szkół podstawowych i gimnazjum
limit uczestników: 30, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaDr inż. Krystyna Rauba
Osoba odpowiedzialnaDr inż. Krystyna Rauba - asystent
e-mail: k.rauba@pb.edu.pl, telefon: 085 746 96 19
Informacje dodatkoweMożliwość powtórzenia imprezy w tym samym dniu (godz. 12.30 przez 1,5 godz.)

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl