Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania

Problemy badania innowacyjności przedsiębiorstw usługowych

Celem wykładu jest zaprezentowanie problemów związanych z definiowaniem i badaniem innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Poruszana problematyka należy do dziedziny nauk ekonomicznych i dotyczy zarówno ekonomii jak i nauk o zarządzaniu. Podczas wykładu połączonego z prezentacją multimedialną omówione zostaną następujące zagadnienia:
- waga poruszanej problematyki w szczególności w kontekście nowego okresu programowania w Unii Europejskiej,
- główne nurty badawcze dotyczące innowacyjności sektora usług,
- proponowane kierunki badań i instrumenty badawcze

Termin15.05.2013 10:00 (60 minut), Kleosin, Tarasiuka 2, sala 15 KM
Rodzajwykład
Odbiorcauczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe
limit uczestników: 60, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr Elżbieta Szymańska
Osoba odpowiedzialnadr Elżbieta Szymańska
e-mail: e.szymanska@pb.edu.pl, telefon: 85 746 98 52

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl