Wyszukaj:

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii

Wpływ konstrukcji budynku na propagację fali elektromagnetycznej

Zakłócenia w przesyłaniu danych za pomocą sieci bezprzewodowych wynikają między innymi z konstrukcji budynków zwłaszcza zawierających zbrojenie. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań rozkładu pola elektromagnetycznego wewnątrz obszaru budynku zawierającego słup oraz ściany działowe. Również przewidziana jest otwarta dyskusja dotycząca wpływu lokalizacji punktowego źródła pola na propagację fali elektromagnetycznej.

Termin15.05.2013 16:15 (30 minut), Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45D, WE-110
Rodzajprezentacja
Odbiorcaszkoły średnie , młodzież
limit uczestników: 25, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącamgr inż. Agnieszka Choroszucho
Osoba odpowiedzialnamgr inż. Agnieszka Choroszucho
e-mail: a.choroszucho@pb.edu.pl, telefon: 85 746 93 72

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl