Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Matematyki i Informatyki

Symetrie w matematyce i ich zastosowania

Wykład ma na celu przybliżyć słuchaczom ideę symetrii, jej własności matematyczne oraz wskazać zastosowania tego pojęcia, zarówno w matematyce jak i w przyrodzie oraz w sztuce.
W matematyce symetria jest najczęściej stosowana do rozwiązywania równań algebraicznych oraz różniczkowych.
W przyrodzie i sztuce służy do ustalania kanonów piękna i harmonii.

Termin16.05.2013 16:00 (60 minut), ul. Akademicka 2, Instytut Matematyki UwB, sala 117
Rodzajwykład
Odbiorcastudenci oraz młodzież szkolna zainteresowana matematyką
limit uczestników: 40, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr Tomasz Czyżycki
Osoba odpowiedzialnadr Tomasz Czyżycki
e-mail: tomczyz@math.uwb.edu.pl, telefon: 857457556

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl