Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Sekcja Historii Nowożytnej SKNH

Chora sprawa, czyli rzecz o medycynie staropolskiej

Impreza "Chora sprawa, czyli rzecz o medycynie staropolskiej" w formie inscenizacji zaprezentowane zostaną sposoby leczenia w okresie wczesnonowożytnym. Będziemy mogli obserwować pracę lekarza oraz zachowania współczesnych - gospodyni domowej, chorego, szlachcica, chłopa - na podejmowane działania lecznicze.

Termin16.05.2013 08:30 (60 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 47
Rodzajprzedstawienie
Odbiorcawszyscy zainteresowani
limit uczestników: 75, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaMichał Dobkowski
Osoba odpowiedzialnaMichał Dobkowski - prezes sekcji koła historii nowożytnej SKNH
e-mail: mich.dobkowski@wp.pl, telefon: 511963804

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl