Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Ekonomii i Zarządzania

Globalne przeciąganie gospodarczej liny, czyli o BRICS słów kilka

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z rosnącą globalną rolą gospodarek państw rozwiniętych na przykładzie grupy BRICS. Wykład będzie obejmował część teoretyczną poświęconą m.in. historii
powstania grupy oraz jej przekształceniom. Dalsza część prezentować będzie ugrupowanie przez pryzmat gospodarczy i polityczny. Na koniec
przedstawiona zostanie własna wizja i prognoza światowego układu (gospodarczo-politycznego) sił. Podsumowanie będzie stanowić dyskusja poświęcona przyszłości gospodarki światowej wraz z
określeniem w niej miejsca grupy BRICS.

Termin17.05.2013 09:45 (90 min), ul. Warszawska 63, sala 207
Rodzajwykład
Odbiorcaosoby zainteresowane gospodarką światową, państwami rozwijającymi się
limit uczestników: 20, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącamgr Kamil Waligóra, asystent w Zakładzie Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami
Osoba odpowiedzialnamagister, Kamil Waligóra
e-mail: kamilwaligora@tlen.pl
Informacje dodatkowerejestracja e-mail do dn. 1 maja 2013 r. na adres: kamilwaligora@tlen (należy podać imię nazwisko kierunek i rok studiów oraz odpowiedzieć na pytanie: co skłoniło Państwa do uczestnictwa w tym wykładzie). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl