Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Instytut Biologii, Zakład Botaniki

Ukryta uroda męskiego aspektu roślin

Zostaną przedstawione zagadnienia związane z produkcją pyłku przez rośliny oraz przystosowania do zapylania przez owady i wiatr. Zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, co to jest palinologia i do jakich celów ta dyscyplina może zostać wykorzystana. Warsztaty obejmą także samodzielne wykonanie preparatów mikroskopowych do analizy palinologicznej i obserwację ziaren pyłku pozyskanych z roślin współczesnych jak i kopalnych, sprzed kilku tysięcy lat. Dla podniesienia przystępności, temat będzie obficie zilustrowany materiałem graficznym w formie prezentacji.

Termin16.05.2013 10:45 (30 minut), Plac Uniwersytecki 1 sala 46
16.05.2013 11:15 (30 minut)
16.05.2013 11:45 (30 minut)
Rodzajwarsztat
OdbiorcaMłodzież gimnazjalna i starsi
limit uczestników: 10, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącamgr Magdalena Fiłoc, mgr Joanna Gromek
Osoba odpowiedzialnamgr Magdalena Fiłoc - doktorantka
e-mail: mfiloc@op.pl, telefon: 85 745 73 87

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl