Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Katedra Filologii Białoruskiej

Idea narodowa w literaturze białoruskiej XIX wieku.

Wystąpienie ma na celu całościowe ujęcie spuścizny literackiej pisarzy białoruskich XIX wieku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na realizowanie w ich twórczości idei narodowej. Mimo trudnych warunków społeczno-politycznych i kulturowych, w tym czasie następowało odrodzenie samoświadomości narodowej Białorusinów, pojawiały się utwory literackie, powoli kształtowała się nowa tradycja literacka. Literatura białoruska rozwijała się i doskonaliła, czerpiąc idee i obrazy nie tylko z literatur bardziej rozwiniętych, ale także z życia ludu białoruskiego oraz ze sławnej historii dawnej Białorusi, czasów przede wszystkim Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Termin17.05.2013 09:20 (60 min.), Plac Uniwersytecki 1, s. 47
Rodzajwystąpienie
Odbiorcawszyscy zainteresowani
limit uczestników: 50, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaDr Joanna Wasiluk
Osoba odpowiedzialnaDr Joanna Wasiluk - asystent
e-mail: joangol@wp.pl

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl