Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii

Jak znaleźć rozwiązanie „nierozwiązywalnego” problemu? Warsztaty twórczego i krytycznego myślenia

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z wybranymi technikami kreatywnego i krytycznego myślenia. W trakcie spotkania będą mogli przejść wszystkie etapy rozwiązywania problemów: od analizy sytuacji, przez dobór kryteriów rozwiązania problemu, następnie do zaproponowania konkretnych rozwiązań i ich oceny. Uczestnicy mogą pracować nad zgłoszonymi przez siebie wcześniej wybranymi problemami (należy je wcześniej przesłać na podany e-mail). Potem wspólnie grupa wybierze kilka tematów do pracy warsztatowej.

Termin16.05.2013 10:00 (240 minut (w tym), Plac Uniwerstytecki 1, sala 35b
Rodzajwarsztat
Odbiorcaosoby dorosłe
limit uczestników: 15, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaKatarzyna Sztop-Rutkowska, Artur Brzeziński
Osoba odpowiedzialnadr Katarzyna Sztop-Rutkowska, Artur Brzeziński - Artur Brzeziński (life-coach, trener, Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji „Integra”), Katarzyna Sztop-Rutkowska ((socjolog, trener)
e-mail: warsztatymyslenia@gmail.com
Informacje dodatkoweProsimy o wysyłanie zgłoszeń lub zapytań na wskazany e-mail. Uczestnictwo w warsztatach uzależnione jest od kolejności zgłoszeń

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl