Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych

Stereotypy na temat kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych do historii i WOS

W podręcznikach szkolnych, aktualnie obowiązujących występują szeroko rozumiane informacje dotyczące stereotypowego spojrzenia na miejsce kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, zarówno w historii jak i współcześnie. Dotyczy to zarówno treści przekazu pisanego, obrazów jak i języka.
Podczas wykładu zostaną wskazane konkretne przykłady postrzegania ról kobiet i mężczyzn, związanych z tym stereotypów w aktualnie obowiązujących podręcznikach do historii i WOS.

Termin16.05.2013 11:15 (60 minut), Plac Uniwerstytecki 1, sala 47
Rodzajwykład
Odbiorcamłodzież szkół średnich
limit uczestników: 75, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaMałgorzata Dajnowicz
Osoba odpowiedzialnadr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
e-mail: malgorzatadajnowicz@gmail.com

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl