Wyszukaj:

Wydział Fizyki, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

Radiacyjne utrwalanie żywności

Promieniowanie jonizujące ma wystarczającą energię do podziału cząsteczek chemicznych na mniejsze, zazwyczaj zjonizowane części. Procesy jonizacji zachodzące z dużym natężeniem prowadza do śmierci mikroorganizmów. Dlatego też w medycynie od dawna stosuje się promieniowanie jonizujące do sterylizacji materiałów i narzędzi oraz stosuje się je do niszczenia tkanek nowotworowych. Od wielu lat prowadzone są badania nad wykorzystaniem promieniowania jonizującego do konserwacji i sterylizacji produktów żywnościowych. Ta nowa metoda konserwacji żywności stosowana jest coraz częściej i wiele krajów zaaprobowało jej użycie w stosunku do wybranych produktów. Podczas wykładu omówione będzie działanie promieniowania jonizującego na materię biologiczną, przedstawione zostaną wyniki niektórych badań nad żywnością konserwowaną tym promieniowaniem oraz przedyskutowane zostaną ekonomiczne aspekty produkcji takiej żywności.

Termin16.05.2013 08:30 (1 godz), Plac Uniwersytecki 1, sala 46
Rodzajwykład
Odbiorcawszyscy zainteresowani
limit uczestników: bez limitu, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr hab. Andrzej Andrejczuk
Osoba odpowiedzialnadr hab. Andrzej Andrejczuk
e-mail: andra@alpha.uwb.edu.pl, telefon: 85 745 7216

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl