Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Historyczno-Socjologiczny

Konferencja naukowo-filozoficzna pt. "Transhumanizm i sztuczna inteligencja"

Pytania o genezę, naturę i przyszłość człowieka towarzyszą refleksji filozoficznej od
czasów starożytnych. Współcześnie – dzięki ustaleniom teorii ewolucji, odkryciom z zakresu
genetyki i neuronauk, ale także nauk społecznych i historycznych, zwłaszcza zaś dzięki
osiągnięciom medycyny, cybernetyki, inżynierii genetycznej, sztucznej inteligencji i robotyki
kognitywnej – stare pytania powracają w nowych kontekstach. Człowiek, widziany przez
pryzmat tych dyscyplin, jest istotą potencjalną, o dynamicznej, zmieniającej się naturze,
podlegającą przekształceniom społeczno-kulturowym, genetycznym i technologicznym.
Prowadzi to do odrzucenia koncepcji człowieka jako niemodyfikowalnego, najdoskonalszego
wytworu Natury lub Boga. Jej miejsce zajmuje transhumanistyczna wizja naukowo i
technologicznie wspomaganego rozwoju, który w przyszłości miałby doprowadzić do
przekroczenia kondycji ludzkiej, a nawet stworzenia nowego, lepszego (?) gatunku postludzi.

Termin17.05.2013 09:00 (300 minut), Plac Uniwersytecki 1, sala 108 a
Rodzajsesja naukowa
Odbiorcawszyscy zainteresowani
limit uczestników: bez limitu, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaMaciej Dulewicz
Osoba odpowiedzialnaMaciej Dulewicz /Prezes Koła Naukowego Filozofów - Prezes Koła Naukowego Filozofów
e-mail: maciejdulewicz@gmail.com
Informacje dodatkoweDokładny program konferencji:
9.00 – Otwarcie konferencji: Dziekan WH-S, Wojciech Śleszyński
Prowadzenie: Małgorzata Kowalska
9.00 – 10.00 Szymon Wróbel (PAN) – Prawo do literatury i literatura bezprawia
10.00 – 11.00 Marek Hetmański (UMCS) – Bariery informacyjne i granice poznawczego rozwoju człowieka
11.00 – 11.15 Przerwa na kawę
Prowadzenie: Kazimierz Trzęsicki
11.15 -12.15 Bernard Korzeniewski (UJ) – Cybernetyczny model osobnika biologicznego i psychicznego: implikacje dla sztucznego życia i inteligencji
12.15 – 12.45 Jan Poleszczuk (UwB) – Reguły i wyjątki. Racjonalność adaptacyjna i perspektywy jej przekroczenia
12.45 – 13.15 Robert Poczobut (UwB) – Wzmacnianie ludzkich zdolności poznawczych za pomocą nowych technologii

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl