Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Metod Fizykochemicznych

Pierścienie Lieseganga - niesamowite twory

Celem doświadczenia jest zainteresowanie uczniów ciekawymi zjawiskami zachodzącymi wokół nas. Uczniowie biorą czynny udział w przeprowadzeniu doświadczeń, próbują wyjaśnić obserwowane zjawiska, opisać je.

Termin13.05.2013 12:00 (45 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
13.05.2013 13:00 (45 min)
13.05.2013 14:00 (45 min)
13.05.2013 15:00 (45 min)
13.05.2013 16:00 (45 min)
13.05.2013 17:00 (45 min)
Rodzajlaboratoria
Odbiorcauczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
limit uczestników: 12, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaPaula Rybałtowska
Osoba odpowiedzialnadr Jolanta Magnuszewska
Informacje dodatkoweosoba do kontaktu:
dr Sławomir Wojtulewski
s.wojtulewski@uwb.edu.pl
tel. 85 745 78 13

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl