Wyszukaj:

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii, Zakład Metod Fizykochemicznych

Między zabawą a chemią

Pokazy będą obejmowały szereg doświadczeń chemicznych charakteryzujących się ciekawymi efektami wizualnymi. Zaprezentowane zostaną reakcje chemiczne, którym towarzyszy zmiana barwy czy efekty świetlne. Uczestnicy będą mieli okazję stworzyć zminiaturyzowany ogród chemiczny, w którym roślinki rosną w przeciągu kilkunastu minut, wyhodować węża oraz wykonać doświadczenia przy użyciu substancji dostępnych w domu.

Termin13.05.2013 12:00 (45 min), Hurtowa 1, Instytut Chemii
13.05.2013 13:00 (45 min)
13.05.2013 14:00 (45 min)
13.05.2013 15:00 (45 min)
13.05.2013 16:00 (45 min)
13.05.2013 17:00 (45 min)
Rodzajlaboratoria
Odbiorcamłodzież w wieku powyżej 12 lat
limit uczestników: 12, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącadr Emilia Grądzka, dr Monika Wysocka-Żołopa
Osoba odpowiedzialnadr Emilia Grądzka, dr Monika Wysocka-Żołopa
Informacje dodatkoweosoba do kontaktu:
dr Sławomir Wojtulewski
s.wojtulewski@uwb.edu.pl
tel. 85 745 78 13

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl