Wyszukaj:

Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

Ocena postawy ciała dzieci i młodzieży.

W trakcie imprezy dokonana będzie ocena postawy ciała dzieci i młodzieży. Będzie możliwość oceny wysklepienia stóp przy wykorzystaniu podoskopu. Dokonana będzie ocena postawy przez oglądanie. Dla osób u których wykryte zostaną nieprawidłowości w postawie, zaproponowany zostanie plan usprawniania dostosowany do danej wady.

Termin02.06.2013 12:00 (2,5 godziny), Rynek Kościuszki
Rodzajbadanie
Odbiorcawszyscy zainteresowani
limit uczestników: bez limitu, wstęp wolny
Dojazdwe własnym zakresie
Osoba prowadzącaElżbieta Dmitruk, Janusz Wojtkowski oraz studenci kierunku Fizjoterapia
Osoba odpowiedzialnaElżbieta Dmitruk, Janusz Wojtkowski - asystent

Zobacz też:

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl