Wyszukaj:

Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCY

 • prof. dr hab. Kazimierz Meredyk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

WICEPRZEWODNICZĄCY

 • dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB Uniwersytet w Białymstoku
 • dr inż. Jacek Kusznier, Politechnika Białostocka
 • mgr Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator Oświaty

CZŁONKOWIE

 • dr hab. Marta Rau, prof. AT
  Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
 • Ks. prał. dr Andrzej Proniewski, prof. AWSD
  Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 • mgr Izabela Kaczyńska
  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr hab. Wioletta Miłkowska, prof. UMFC
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • mgr Małgorzata Bielicka
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
 • dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
  Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Małgorzata Anna Wenclik
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • dr Magdalena Kun-Buczko
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 • dr Ewa Beata Piekarska
  Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • dr Ewa Niedźwiedzka
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • dr n. farm. Justyna Ostrowska
  Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • mgr Julita Maciorowska
  Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl