Wyszukaj:

Patronat Honorowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wojewoda Podlaski

Marszałek Województwa Podlaskiego

Prezydent Miasta Białegostoku

Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl